03
2013

. ( , )

389132_3534072191417_1701521873_n.jpg
- , 19001.
...
, ...
...
- , .., - , ...


...


: //
, . ., , '
, , , . . ...

...
, . ...
¬ . . .
...
...
. , ...
, ...
...
...
. . .
...
...
, , ...


:

... ...


...
...
...
: , , ... ...

:
-? :
... ... ... ...


... ... ...


:

...
... ...

:
... :
, ... ....
,
...
...

:
1. . . ..
...
e. . .
. ... / "" - , , /
, - : , , , ... ...
, , , , , ... ...
, ... ... ... ...
- , , , . ... :
:
, , ܬ , ... , ...

-, ... , ... ... ɬ , Ȭ... , ...
...
, . . .
... ...
, - , , ...
. ..

:
...
...
, ...
, - .... ..


:
, ? , ...
:
- ...

:
? :
...
... ... ...

:
, ?
:
- ...
:
?
:
, - ... ?.

:
...
, . . .
, ...

:

...


3.


/, , , , ... ...
- ... , , , . , , ...

... , ...


:


, ...

, , , ...
... ..
...
, .
... ...
. .


:

, ..
, - ... , , ... ...
- ... ... ...


:
- , ...

...
...

, , , , ...
- 1876
4.

- ...
, , ., , ... ...
... , , ... ...
- , . . . ...
, - . - ...
: , : , , , , , ...

: , / / - ...
5.
...
/ / ... / / , , , ...
, , , : , .. , ... , ... , / / - ... ...
, , , - , .. . , ...
!

6.


...
/ / ' , ...


- ...
- , , , , , ... , //, , ... //... , , ; ... . . .
",
... ,
...
, - : ,... ... , : ?


:
' ... , , , : ? , , . ...

, ...


:
... ...
, ... ... , /, -, -...
, , / / ... ...
, ...
, -
...
-
...


://
... ...


, ...

:
. , ...

... ... , , , , ... ...


:

...
Ŭ
. . . ,
...
, , .. ...


:

, ?... ... . . . -,- ... , , ... -... ...
/ /
! !
- ?...

7.

. . .
: ,
...

:

, ..

...
: ...
... 8.
...
, , .:
, ά ... ά. . .
߬. . .

, ,

, , ,

. . ., ...


:
... , , ... : ?..
...
, , ...
... ,
, ...

:
, ...
, , , , ...

...

I
:
I. .
?..


,..

...


:
, !.. , ...


:
, , .


... ...
, ...


:

-?


: ...

:
?... ... ...

...

:
... , ... : ' ά... ... ...
...


:

».....
:
Ȭ ... . . .

:
... ....

: / /
... Ȭ ]..

:

| //
!..
.
:
?... :
...
:
... - ! , ... ...

:

...

, ...
:
- ... - Ŭ, , / ... , , , ...
, , ... , ...

:
- ... , -...
... , , ...
...


:
, ...

, ...

:

,,

,, -.

, !
9 .
...
- ...
... , ... ... . ... , , ...


10 .


...
... ...
... .• , ... , , ...


... ,
, -
...
...
,
...
... ...
... , ...


: //
... ...


11.

- ...
...:
... ...

...
, ...

... ,

, ...

...

- ...
... ... . , ... . ... ... ...
...
...
... ... , , , , ... ... - ... , . . .
13.

. . . ...
... ... ...


14.
...
/ / ...
...
...
... ...
. . .
./ , /...
, ...
...


: //
..
- ...

...
... ... : " , ... ... "...


: // , ... , ? ... , ... !......


:
, , ...


:
Ȭ , ... ,
.-. ...


:
... Ŭ. . .
...
:
... Ѭ , ... ...
:
: Ŭ , ¬ - . . .

...
...
.. .

:
!... ... ... ... , , ... Ҭ . - - / / ...


. . .

:
,. , , ... ... ; ... , , , ...


. . ., , ...

- 1900


15 .

- . . .
, ... ... , ...
3 , . . .
, , ... , , , ... - ...
... ...
... , ...
16 .


. . .
, , ... ...

/ . "-" /
...
/ /... - , , ...
... ... , ...


:
, ... ?..


... , ...
:
... , ... , , ... , ...

, , ... ...
, ...

- ...
...
/ , / , , ... ... , - ...
... , , , . , , . . .
, ...
, , ...
...
...
...
,
...

...
, ...
, ...


, ...
...
, ...
...

, ..


:
...
, ,
...


:
...
, , ...

:

,

, ...

, ...


: ?

:
, ...,

...

, - ,

.


:
!... Ȭ . . .

:
, ...

: //
...


18.

. ...

, ,

...

,

, , ,

...

, ...

, ,

. . . , ,

... /

/.


, ...
:
!..


19 .

...

...

...

, ...

...

...

, ..

, ,

, ,

......

:
...
... , ...
:
- ... ...- 1900


20.
- ...

, .

.

, ,

...

, , ,

, ...

...

. . .

, ... ,

, ,

, ,

...

:.':. . .

,

..., ...

, :

... , ,

, ...
, ...
...
...
, ,
... ,
, ...
,

...

,

, ......

, , , ,

.. , ,

, ... ,

.

...

, , ...


:
, ?


, , , , , - ...
:
, ... , ...

:
, , ... ?


:
...

:
?


: //
, ... ... .. , ...
...

, ,

...

... ...

, ...

, ...

...

...


21.- / / ...


...


,
:

, ,

... , , ...

, ,

...

,

, , ,... ,

^ ... ...


:
, '
,
... .
. . .

, -

...

, , ,

...

...

, ...

: , , ,

, , ,

, ,

...
, , ,

, , ,

... , ... ,

, ...

, , , ,

. . ... ,

... ......

...

...

, ...

. . .

:
, ...

, , ,

... ,,,

..

... I

.

...

......


......

, , ...

...

... ...

... ...

:
,
... ...
/
/ 0-
...


""...

:
, , ...

:
, ,

... ,

,

... -

...
, ......
, , ...
:

! ]..

... ...

, ...

:

, ...

...
: / / ?.. !

...

,

..

...


:
..., , ...

...
/ /, , , , , , ...

- ...

...
- .

, , ,

.. ,

, ,

...

-

, , ...

,

, , ,

-...

, ...

,

...

...

......

:
... ...

:
... ...

......
: // ,

... / ./

,

... ...

...
: / /
?
:

, ..


,

...

...

/ ...
23.


...

, ...

... ...

,

...

...


,

,

... ,

...

... ,

, ,

,

...

, ,

,

......

...

, ,

... ...

...


24.
1
- ...
...
...

...


: ...
. ... ...

:
, ...

:

...
/ / ...

:

...

...


- 1900 1
25.

- ... ,

,

,

...

...

, ,

/ /..., ,


...

...

...

... ...

...

:

...,

Ҭ

...

,

Ѭ

,-,Ŭ,

,

...

ά

..

,

...

_//, ...
/...
- 1876 26 .

, , ...

, , ,

, , ,

, ...

, ,

.

, . . .

...
...


:
...
: ./ / . . .

.. . .


:
. . .

:
... ά ...
/ ./ , ? ...

:
... , ...
...

, :

" "...... ...

,

, , ...

... ...

...

:
... ... ...
... ...
, , , , , , , ...
...

, ..., , ...

, ,

...

...


:
...

...
: ...
...
...
, , , , ... ...
,
... ,
, ...
, , ...
...


....

...

...

-

,

...

, - ,

,

. . ., ...

... -

,

...

, , ,
...


28.
. . .

, ...

, ,

...

!! ...

, ,

...

...
, ...
... ...


:
...

,
, ,
... ...

, ,

...


:

?

:
,

I..


...

:
...

,
...

,
...

:
...,

... , , .

, , , '

, ,

...

...

:

.
, ... , :

:
, ... 500 ... .


:
...
... ...
, -, ,

...


:/ /
... ..
- , ...
:
!..

- ,
.. .

...

// , ,

, ...

, ...

...

...

...

, ,

, ...

, ...

, -

... .

. . .
- 1900 29.
- // , ...
...
, , ...
, ,
...
, ...

:

...
.....

:
... ...
:
... ,

, ...

...

, ,

Ȭ

1 ...

25 ... ,

...

- 1876
30.
- ...
, ...
- -
... ...
, . . .
:

, ... 0-0...

...

...
: ?

:

... ......
, ^ ...

... ,

...

...

...

... ...
, ......
... , , ...

:
... : //

,

,


ά ... ,

,

... /

,

/ ,

,

, Ѭ

...

:/
/
, ... , Ȭ? . . .
...
:
... ... , " ...
,
...
,
... ,,
, Ŭ
...


:
, ?.. :
... // , - ...
, , ... ...
... '
... , / ""/...
:
?
:
, ...

. . .
: / / ?
...

...

:
... / / , , , .. , ...

:
, ?

: / /
... ..,
...
...
, ...

:
... ... , ...

, , ... , .. . ...
, ...:
... ...


31.

- ...

,

, , ,

... ...

, ,

, ...

, ...

,

,

...

, , , ... ...

, ,

, ,..

5-6 ,

, ...

. . .

...

, ..,... ...

"...

... ... , ...
, " ... ...
, . . .
...
...
...

:
, ...

...

,

...

,

....

, -

... , ...

...

...

...

,

...
, ,
...
, ... ... . . .
...
...
...

... ...

,

...

...

, ,

...

,

... ,

...

...

...

...

32.

- ...

, ...

, ...

- ...

, ...

...

, ...


, ...

...

...

,

, ...

...

,, ......

, ......

, ...

...

...

... ...

: ...

, ..

... ...

, ; ... ,

...

... ...
...
,
... ...

- ,

...


:
, ... , ...


...
: // ... ...

...

...


33.

..., ...

,

...

, , ...

, -

... '

, ,

...

, ...

, ...

...

...

...

...

...

... ...

...

, ,

, ...

...

...

...

... ...

...


:
... ...
...
, .... , , ... - ..., ,

, ...

,

...
... - ... ... ... ...

...

34.
- ...

...

...

:
, ...

...

:
, ...
, ...
, .. ...


,

...

,

...

. . .

: /
/
//
!..

... ...
, ...

- 19 0 0 35.
- ...

,

, ,

, , ...

, ,

,

...
, ...

- ...

- ...

, ... . .

... ...
...

:

-
.,

, ......

, '

,

...

, . . .

..... .

, , ,

...... ,

...

:

, .

,.. ...

...

...
:
, ...
...

, ,

... ...

, ,

,

. . .

- 1876 .36.
...
, , ... ...
, ...
, , ...
. ..
, ...


,

...

,

... ,

...

... ... , ,

- ,

... ,,

, , ...

, ,

,

.. , ...

:
, ...

, .
:
...
...
...
...

, , ... ...


37.
- / / ... - -

, ,

, ,

, &, ...

,

, , -

. . .

, , ,

... ...

, ,

, , ...

. . ....

:
,, , ?
,
...

,

..., ,

, ,

...

, ,

...

, , .

...

, ,

...

:
...
... -
. . .
,.. // , ,. ܬ , ... , , ߬. . .

/ -,

,

/

,

...

...... / /
, , ... ... , , , , ...

, ...

, , .

, ,

...

- . ..

... ...

:
... :
, - !.. .......
, . ...

:
- ...
, - ...
...
/ / ...
...

:
, ... , : .. .
:
, ,, ...

...
... / , | . ... ...

...

:
, ...
, ...
...
... , ... , ...
...
, ... .. ...
. ..
, ...

...
...
, ...
- , .
,
...
...
, ...
, / /
, - ...


...

:
, ...
, -, ... ... , ...
... ...
, ...
,
, ...-
, ,
...
...
, , ... ... , .. , , ...
, .
/ /

: / /

?


:
, - ! . .
...
:
? . . .
:
?... : // . : // I..
. ,. ...
" , ".
... - ...
, , ...
:

, ...

: / /
, ... , .. / / ... ...
...
,
...
...
, ... ...
:
, ... Ŭ , , , ...

...
, . ...


:
Ǭ' . , ...


:
, ... , , . , , , ... , ..

,
...
...
...
...
, . ... ...
... , ...
, , ...
, , ...
, ...
...

....
, ,
...
... ...
... ...
, , ...


- 1900

38.

- ... ...
- ... ... , , ...
... ...
, ,

...

:
... ...
:
, ...
... ...
, ...

.
:
?..
:
...
... ...

:
?
...
- ...


39.

- ...
, , , . . .
, '.-.. ... , , ... - , ... , ...

... ... ...

...

, ... ... , ...
- ...


:
... -
...
, -
...
, - ...

- 1876 40.
-
, ...
: , ..., 5 , , , - ...
... , ...
, , ...


:
... ...
... ...


41.
- ... , , , , ...
, ...
, ,
, ...

, ...

, . . .
, : " ..."
...
, ,
...
, ...


42.
...
, , , , . ..
, ... ...
, ... , , , ,.. , ...
- ... , , , - ... ,. . . , , , . . .
, , , , ,, ...
,
...
, ...
, , , ...
. ... , , , , , . . , ...
, , , , ...


:
... ... ... // ... / / : , ά . ...

/ , - / , , -. / / , ... , ...
... .
,..
- -
/ /

...

:
, ... , ... , . , ... ... , ...

:
?-:
, ... , ... //
: , // -... / / ... , , Ѭ, ?

:
, !.. , , ...


:
? :
.. . ά - ... . , . . .

, ...

:
- ۬ .. .

...

: //
Ŭ. . .

... ... ...

:
... :
...

:
, , ... / , , , ... , ...
:
... :
...
....
,
...

: /, /
, ... , . - . //


... ...
: , ,

...
...
43.
...
. ...
...
... ...
... ... . , ...


:
? !...
...
, ... ...
, ... , ., ... ...
, , , ... , - , , ... , , ...


44.
...
... ...
... , ... ...
, , ...
, , ...


- 1900

45.
- . . .
...
, . , , ... , , . , ... , ., ...
, , - ...
, ...
:
... ! :
, ... , ... , , .

... ...
:

! ...


... -....
, / / ...
... ...
... ...
:
... / / , - , ά. . . .. , ... , ά ... , ?..


:


: &

, !..46.

- ...

...
... ...
...
, , , , , - ...
, , , , ...
47.


...
... , . . .
...
. , ... ...
- 1876 48.

- ...
, , ^-: , , ... ...


: .//
... ... ...


...
...
, ...
... ... -
...
...
, , . , - , ... ...
, ,
,

. . . , . . .


... , ... ...

...
...
, ...
, , ...
...
... , , ... ,.. ... .. ...

: ...


...

:
... , , ...

, ...
, ..

:
? :
... ...
... ... ... ...
...
... ...
, , ... ...
. , , ... ... ... ...
: ...
, , ...
, ... ...


...
, ... , ...
. , , ...
...


:

!.. ! . .

, , ... , ...
, ... ..- .. . ...
... , ... ... ... , ... ... - ... ...
, ...
, ... ...
, ... , , , .., ...
... ...
, , , .,.
... ...
, ... .,.
, ,..
, , - , ... , .., ...
, , ...
, , ... , , ., ... ...
, , , // ...


:
, , !.. , ...


:
... ... , ...


, ...:

...


, ...
, ,
...
... ...
, ... , , , ... ...
49 .
, .. , ...
, , , - , . . .
...
, ... ... ...

:
, ... , ... -. .

, , ...
, . ...


:
?

:
... ...

:
...
...
:
?... / -/ ά ?
. ... ...

:
, , ... , ...
, .. . .

!...

, , ...

:

? !...


:
!...

...
, ..., ...
... .
:
, .
... . ...
:
... ... ... ... , ,, , ... ... , ... ... , .
... ...


:

! . . .


...
:
! . . . , , ...
:
: ... ...
...
, ...

:
?... , ...

:
...
, ...
... ...
, , ...
...
:
... , ...


...
, , , ... , ... , ... , , , , , , ...
, , ... ...
... ...
, , ...
, ...
, ,
,
... (
, ...
... , ... , .
... , . . . ... ... ... ... ... ... ... ...
, , - , , , .,.
...
, ...
...
, ...
, ...
, ...
...
, , ...
,
...
...
...
, , ,
, - ... , ... - ...
... ...
, ...
... ...
, ...
,
,
...
.. ...
, , , ...
. . .
, , ,
:
:

...


...
. ...

...
, ...
, , , ... , , ... , ... , , ... ...
, , , ... , .:.. ...
, , ...


- 1900


50.

- ...
...
, ,
...
, , ...
, .
, , , , ...
- //...
- , ... , ...
, ...
, ... ..,
, , , ...


:
... . . .
... , :
:
, ! !? ?..


, ... , , , , ...


:
, , . , ?..

~ ..,
, , ... , ...


:
...
... , ,
?..

, , ..

:
... ...
, ...
:
...


- 1876

51.
...
, ...
, , ... ...
.... ,..
... ...
,
...

, ...
: / / , , ˬ, ?

:
... ά
. ,
,-,
. ,

,
, , ... ܬ ... , , ʬ , ... ߬ , ... , ./ / . ' , , , ^, , . , ...

...
:
, ... , , , , ?...

, , ... : ά ... , , ͬ ...

:
- !.. , ...
: //
, , Ŭ. , / /. 1 ɬ , ... ...
... ... ...

:
, . ..

:
... ...
, ...
...
,
/ / ...
, ,
,
...
...


52.- ...
, , .. .
...

- ...
, ... ...
...
... ...
" "...


- 1900


54.
- ...
, ... , ... ...
... " "....
, , ... , , ...
...
..

, , ... , ... ...
...- 1876


55.

...
, , , , ... ... , ...
... ... ... ... ... - ...

...
... ...
, - .... ...
, ..
... '
, , , ...


56 .

-
, , .. .
^ , ,...
, , - , ...
...
, - , , ... ... ...
- / , ... , , , ...
,
...
...
...
, , ...
, - , . , ... ...
... , , ...
, ... ...


57.

, ...
...
, ...


58.
...
- ...
... ...
...
, .
: .
...


- 1900


59.

-
...
.... , -, , ,,, ...


:
...
... ...
. ...- ...


:
... .... ... ...
. . ... ...

:
. ...:
: !..
. , ...
, , , ... ...

...
60.
...
, , ...
...
, - ...
...

, , ...
, ...

:
: Ҭ . , , , , ... ... , , , , . , ...


,. ...
... ...